Oferta

W terapii korzystam nie tylko z wiedzy psychoterapeutycznej i pedagogicznej, sesje terapeutyczne wymagają często wyczucia i intuicji, korzystanie z własnych doświadczeń życiowych umożliwia mi nierzadko identyfikację z danym problemem terapeutycznym.

Psychoterapia indywidualna pozwala mi na holistyczne podejście do klienta jak i wyznaczenie kierunku procesu terapeutycznego. Podjęcie terapii,  uczestniczenie w procesie zmian często daje wymierne efekty w postaci satysfakcjonującego życia i poczucia spełnienia. Dokonywanie właściwych wyborów jak i powtarzalność prozdrowotnych działań terapeutycznych gwarantuje postęp i podniesienie dobrostanu.

W terapii oferuję pomoc w zakresie:

  • uzależnienia od alkoholu, narkotyków, dopalaczy, leków, hazardu, pracy, internetu, zakupów.
  • oferuję również pomoc terapeutyczną we wsparciu bliskich osób uzależnionych DDA, współuzależnienie.

Umów się na wizytę